אשרת כניסה לבולגריה

חשוב

לפי החוק הבולגרי בעל דרכון ישראלי אינו צריך אשרת כניסה לבולגריה לשהייה של עד 30 יום.

30 הימים נספרים במצטבר במהלך חצי שנה אחורה

לדוגמא

ינואר נסיעה ל 14 ימים אין צורך בוויזה

פברואר נסיעה ל 14 יום אין צורך בוויזה

אפריל נסיעה ל 14 יום יש צורך בוויזה