ברון טורס בשיתוף חברת הביטוח שירביט מצעים:

ביטוח בריאות ומטען כולל אפשרות לכיסוי קורונה

ביטוח ביטול השתתפות עצמית בהשכרת רכב במקרה תאונה

את כל סוגי הפוליסה ניתן להפיק בהמשך באופן עצמאי

ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה להפקת הפוליסה תוך שבוע מיום ההזמנה ועד 12 שעות לפני היציאה (זמנית לא קיים)