מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

בהתאם לחוק הבסיסי מ- 13/12/1999 , הנחיות הנוגעות למידע אישי, המידע שתספק יעובד בקובץ פרטים אישיים המכונה CLIENT ( לקוח) בבעלות ובאחריות ברון טורס .

החברה עשויה להשתמש במידע האישי שלך בתהליכים הבאים ומסיבות הבאות:

1. טיפול בהזמנות

2. שיפורים בשירותינו

3. מטרות אנליטיות

4. ניהול חשבונות המשתמש שלך

5. שיווק וחקר שוק

באפשרותך לנצל את זכויותך, לשנות, להפריך או למחוק את פרטיך. כדי לעשות זאת אליך להודיע לנו בכתב, בצירוף העתק של תעודה מזהה, ולשלוח את הבקשה בדואר לכתובת ברון טורס - סעבבה שדרות ירושלים 42 יפו

או בפקס 0747878741

או בדואר אלקטרוני jaffa@barontours.co.il

ברצננו להודיע לך שבעוד שניתן למחוק את פרטיך האישיים בהתאם לזכויותיך , מחיקה זו מתבצעת במגבלות החוק הנוגעות לזכויות ולדרישות החוק (פיסקליות, מנהלתיות וכד')

על כל פנים, עליך לדעת כי מחיקת המידע פירושה לא הסרתו המידית אלא אחסנתו בארכיב לזמן מוגבל ובגישה מוגבלת לרשיות מנהליות ולרשיות החוק.